Skip to main content

MĀCĪBU KURSA APRAKSTS


Suns lec pāri barjerai

Vispārējais dresēšanas kurss ietver dažādas tēmas un prasmes, atkarībā no konteksta un mērķiem. Parasti kurss iekļauj šādas tēmas:

  1. Dresēšanas pamati: Ievads dresēšanā un pamatprincipi, ieskats par dzīvnieka psiholoģiju un mācīšanās procesu.

  2. Komunikācija un komandas: Kā veiksmīgi komunicēt ar dzīvnieku, izmantojot verbālo un neverbālo valodu. Kurss ietver komandu dotāšanu, skaņu un žestu lietošanu, kā arī atbilstošu balvas sistēmu izveidi.

  3. Pamata paklausības vingrinājumi: Kurss bieži iekļauj dažādus vingrinājumus, lai mācītu dzīvniekam pamata paklausības prasmes, piemēram, sēdēt, gulēt, palikt, nākt blakus vai piezvanīt.

  4. Uzmanības vingrinājumi: Lai uzlabotu dzīvnieka koncentrēšanos un uzmanību, dresēšanas kurss iekļauj vingrinājumus, kuros dzīvniekam jāizpilda uzdevumi, kam nepieciešama pastiprināta uzmanība un fokuss.

  5. Socializācijā: Kurss ietver prasmes, kā pavadīt dzīvnieku sabiedrībā, lai tas mācās uzvesties pieklājīgi un draudzīgi ar citiem cilvēkiem un dzīvniekiem.

  6. Problēmu risināšana: Kursi ietver prasmes, kas palīdz risināt uzvedības problēmas vai novērst nevēlamas paradumus, piemēram, kautrību, raudāšanu, pūlēšanos vai citus nevēlamus uzvedības modeļus.